cermetstructuur

Adviesbureau voor metaalkundige en werktuigbouwkundige oplossingen

Bent U van plan een constructie of apparaat te (laten) ontwerpen, bouwen en/of in productie te nemen? Of heeft U al productie-apparatuur in gebruik? Dan kan FreDeRo U adviseren bij het voorkómen en eventueel oplossen van storingsproblemen.

Wij bieden ondersteuning, c.q. leveren een bijdrage aan het oplossen van problemen op het gebied van de metaalkunde en werktuigbouwkunde. Wij adviseren waar dat nodig is, b.v. in de ontwerpfase (materiaalkeuze), in de ontwikkelingsfase (sterkteberekeningen), in de uitvoeringsfase (warmtebehandelingen) en in schadegevallen (analyse). Toegang tot analyse-apparatuur is mogelijk via zakelijke relaties.

Strategie

Metaalkundige en Werktuigbouwkundige vraagstukken worden primair benaderd vanuit sterkte-oogpunt, omdat hiermee in de meeste gevallen de functionaliteit verband houdt.
Indien nodig, wordt de microstructuur geanalyseerd en ge-evalueerd.
Onderbouwing wordt gegeven vanuit de metaalkundige themodynamica.
Samenhang eigenschappen