cermetstructuur

Werkervaring bij Philips [1]

- Systematisch onderzoek van glas-CrNiFe versmeltingen, met name het oxydatie­gedrag en de beheersing ervan van CrNiFe legeringen. Toepassing: metaaldoorvoeren door glas in de beeldbuis.
-  Advisering betreffende materiaalkeuze en keuze procescondities, zoals tijdens het project Ontwikkeling Falcon beeldbuis t.b.v. Display Systems.
-  Oplossen van storingen in processen, die leidden tot kwaliteitsvermindering en verhoogde productuitval. Voorbeelden:
• Pt-verontreinigingen in PbO-opdamplagen voor Plumbicon buizen t.b.v. Components / Camera Buizen.
• Onbeheerste oplossing van Si in de Al-soldeerlaag van glasdruppeldiodes.


pagina | 1 || 2 || 3 || 4 |